SYDHAVNSTØMRERENS FORRETNINGSBETINGELSER

Såfremt intet andet er aftalt skriftligt, enten ved underskrift eller ubesvaret mail ældre end 4 dage, mellem parterne gælder AB 92.

Bygherre sørger for byggetilladelse. Sydhavstømren sørger kun for det efter nærmere aftale.

Bygherre sørger for at færdigmelde byggeri til kommunen. Sydhavstømren sørger kun for det efter nærmere aftale.

Bygherre sørger for byggestrøm og vand under byggeriet.

Bygherre sørger for at naboerne er indforstået med at der arbejdes fra kl. 07 til kl. 20.

Sydhavstømrens stiller ikke bankgaranti da betaling som udgangspunkt forfalder efter en betalingsplan med følgende opdeling: 15 % af entreprisesummen betales når materialerne er leveret og projektet påbegyndes. Resten af betalingen deles ligeligt op i á conto beløb til forfald hver uge med 2 dages betalingsfrist. Overskrides fristen beregnes gebyr og renter.

Bygherre sørger for byggeforsikring ifølge AB92 § 8.

Skader på haveanlæg, beplantning samt indkørsel er Sydhavstømren uvedkommende. Anviste adgangsveje (f.eks gennem have og lignende) planeres med jord efter byggeriet så de er klar til at bygherre igen kan så græs.

Ifølge AB92 afsnit H § 37 og § 38 yder Sydhavstømren 1-års- og 5-års gennemgang af byggeriet hvor det endnu engang gennemgås og evt. mangler noteres og aftales udbedret.

Der bliver lavet en kontrakt mellem kunden og Sydhavstømren ved alle projekter undtaget timelønsarbejde med mindre kunden ønsker dette.

Der tages højde for regne- og skrive fejl ved tilbudsgivning. Tilbud efterberegnes hvis der går over 14 dage efter afgivelse pga prisstigninger på materialer.

Ved flytning af jord samt støbning af fundament skal der udtages jordbundsprøver.

Der bliver lavet en afleveringsseddel når arbejdet er afsluttet hvor evt. fejl, mangler og tidsplan for udbedringer noteres og underskrives af både bygherre og Sydhavstømren, se AB92 § 29.

FÅ ET TILBUD

Vil du gerne blive ringet op?